© 2019 by CHALLENGE100 

Logo ©stook

‚Äč

Gebruik persoonsgegevens

Deelnemers dienen juiste en volledige gegevens te verstrekken. De persoonsgegevens die de beheerders van de #challenge100 verzamelen over de deelnemers vallen onder de toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U geeft aan de beheerders van de #challenge100 de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en op te nemen in één of meerdere gegevensbestanden die door #challenge100 worden aangehouden met het oog op de organisatie van deze actie. Enkel de bevoegde personen verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid van de #challenge100 zullen tot uw persoonsgegevens toegang hebben. Deze zullen niet worden meegedeeld aan derden. U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens, kan deze op juistheid controleren en onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens steeds laten verbeteren. Het is voldoende dat u ons hiervoor contacteert via het contactformulier op deze site.