#Challenge100

Deel hier je foto's, ervaringen, verhalen, tips en nog veel meer!

apr. 25

apr. 7

apr. 3

https://runkeeper.com/user/lindadeclercq/activity/1310024057?tripIdBase36=lnyd15&activityList=false&
apr. 1

Samen met mijn kleuter op pad...
apr. 16

Bijna daar, teller staat op 92,91 km
apr. 7

apr. 1

Samen met het vrouwtje gaan we voor 100 km. Voor sommigen misschien met de vingers in de neus, voor ons vraagt dat toch een extra inspanning. Maar we gaan er voor! Vandaag in elk geval de eerste kilom
feb. 28

Deel hier je ervaringen, foto's, tips, enz.

© 2019 by CHALLENGE100 

Logo ©stook

Gebruik persoonsgegevens

Deelnemers dienen juiste en volledige gegevens te verstrekken. De persoonsgegevens die de beheerders van de #challenge100 verzamelen over de deelnemers vallen onder de toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U geeft aan de beheerders van de #challenge100 de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en op te nemen in één of meerdere gegevensbestanden die door #challenge100 worden aangehouden met het oog op de organisatie van deze actie. Enkel de bevoegde personen verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid van de #challenge100 zullen tot uw persoonsgegevens toegang hebben. Deze zullen niet worden meegedeeld aan derden. U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens, kan deze op juistheid controleren en onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens steeds laten verbeteren. Het is voldoende dat u ons hiervoor contacteert via het contactformulier op deze site.